Ethiek en waarden

Code of Ethics en het organisatiemodel, management en controle

De SOL Groep is ervan overtuigd dat respect voor ethische principes, correctheid en transparantie essentiële voorwaarden voor duurzame groei vormen.

Dit respect voor de Code of Ethics zorgt ervoor dat alle persoonlijke interactie, zowel binnen als buiten de SOL Group, rechtvaardig en effectief is. Dit ondersteunt de reputatie van de bedrijven die deel uit maken van de SOL Groep en stelt ons in de gelegenheid een trots en verbonden gevoel bij de werknemers te creëren.

Code of Ethics van de SOL Group

De Code van de ethiek van de SOL Group definieert de waarden waarop de activiteiten van alle Group zijn gebaseerd en de praktijken die alle medewerkers en medewerkers moeten volgen om aan de verwachtingen van stakeholders te voldoen.

Code of Ethics