Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het SOL Group model voor duurzame ontwikkeling

Het SOL Group duurzame ontwikkelingsmodel is bedoeld om economische groei te creëren, terwijl de impact van haar activiteiten op het milieu en de gezondheid wordt geminimaliseerd en de veiligheid en ontwikkeling van haar werknemers gegarandeerd blijft.

We zijn ons ervan bewust dat de verwachtingen van de aandeelhouders in balans moet zijn met iedereen die interactie heeft met de SOL Group, want ook zij hebben legitieme belangen.

Het model dat ervoor zorg moet dragen dat de duurzaamheid doelstellingen worden bereikt, is gebaseerd op een ondernemingsbestuur met interne controle en geïntegreerde managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid en milieu.

De SOL Group publiceert jaarlijks een duurzaamheidverslag, die bekeken en gedownload kan worden vanaf deze pagina op de SOL Group website.